Om Vestelv

Från idé till färdig produkt

Vi kan metall

Vestelv är din kompletta industripartner som utvecklar, konstruerar och tillverkar allt du behöver – i metall. Vi är en liten koncern med stor kompetens och en komplett markinspark, där våra cirka 30 medarbetare lyhört hjälper våra kunder från idé till färdig produkt. Och vi strävar hela tiden efter att göra det så hållbart vi kan.

Dialogen med våra kunder är avgörande

Som ett mindre företag har vi lyxen att vara nära våra kunder. Det gör att vi kan behålla en hög servicenivå där dialogen är det viktigaste för oss. Våra kunder är involverade i hela processen och kan påverka i alla led.

Med täta avstämningar säkrar vi att vi fångar upp behov och önskemål – och minimerar risken för felsteg och missförstånd på vägen. På samma sätt är vi noga med att hela tiden statusuppdatera våra kunder, så att de alltid vet vad som gäller.

Historien bakom Vestelv

Föregångaren till Vestelv grundas (Essbe Teknik)

Avestavagnen grundas. 

Ny ägare tar över verksamheten i Essbe.

Essbe och Avestavagnen går ihop, bolaget Unimet startas.

Nya ägare.

Koncernen Exetric AB grundas och Vestelv går ihop med ELE Manufacturing. ELE Engineering blir separat bolag

Exetric-koncernen äger nu Vestelv AB, Avestavagnen AB och Vestelv Manufacturing AB till 100 procent.
Unimet byter namn till Vestelv.

Resan med Vestelv startade redan på 1960-talet i Avesta. Då grundades bolaget under annat namn, som främst tillverkade produkter i grov plåt. 

I början av 2000-talet gick bolaget ihop med Avestavagnen och började tillverka deras delar, för småskaligt, hållbart skogsbruk. På så sätt kunde ledtiderna minskas och kontrollen över produktionen öka. Eftersom detta visade sig vara ett lyckat drag började Vestelv även tillverka produkter och komponenter åt industrikunder.

Därefter växte Vestelv med Vestelv Manufacturing i Edsbyn som tillkom 2021. Fokus på produktutveckling har ökat med tiden och idag har Vestelv hela linan, från konstruktion till tillverkning och metallbearbetning. 

Idag består Exetric-koncernen av de tre bolagen Vestelv AB, Vestelv Manufacturing AB (som arbetar tätt ihop under varumärket Vestelv) samt Avestavagnen AB under eget varumärke.

Varför välja Vestelv?
Tre anledningar till att våra kunder väljer oss
Hög kvalitet

För oss är en nöjd kund av högsta prioritet! Därför jobbar vi tajt med våra kunder för att förstå behoven på djupet och anpassa både konstruktion och tillverkning efter detta.

Konstruktionsstöd

Vi hjälper till att ta er idé till produkt, med förslag på den bäst lämpade produktionsmetoden.

Mångsidig produktion

Laserskärning, bockning, svarvning, fräsning, trumling, kapning, svetsning, pulverlackering, montering.

Kort om vår arbetsprocess
Vi lyssnar in och återkommer med offert.

Konsultation, produktion och konstruktion

Vi går igenom vad ni vill ha hjälp med och kan även komma ut på ett besök för konsultation om inte tillräckliga ritningsunderlag finns att tillgå.


I de fall ni önskar hjälp med konstruktion och produktionsritningar levereras detta till kund för ett godkännande innan produktionsstart.

Vår syn på hållbarhet

Vestelvs mål är att bidra till en hållbar metallbearbetning och en lite bättre planet – genom det vi kan påverka.

Ökad hållbarhet

Vi hjälper andra företag med kvalificerad produktutveckling mot ökad hållbarhet, till exempel genom att skapa produkter för hållbart skogsbruk, rent vatten eller ökad återvinning av avloppsrör.

Smarta samarbeten

Vi ser också till att samarbeta smart, där lokala samarbetspartners leder till minskade transporter och mer återvinning.

Material och svinn

I vår produktion ser vi till att tänka igenom hur vi använder materialet och utnyttja hela plåten för att minimera svinnet. Vi effektiviserar våra material- och arbetsflöden i våra verkstäder, där våra eldrivna eltruckar inte ska behöva köra i onödan.

Arbetsmiljöarbete

I vårt systematiska arbetsmiljöarbete strävar vi efter att våra medarbetare ska må bra, trivas och kunna utvecklas på arbetsplatsen. Framöver planerar vi att påbörja en ISO-certifiering under 2025, för att höja vår hållbarhetsribba ytterligare.

Rulla till toppen